Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı’na gönderdiği mektup sahih midir?
Tarihlerde Avusturyalıların elinde esir bulunan oğlu Fransa Kralı’nın kurtarılması için, annesi kraliçenin Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemek üzere gönderdiği elçi Jean de Frangipani’ye Evâil-i Rebiülâhir 932 (15-25 Ocak 1526) tarihinde verilen meşhur cevabname azametli ifadelerle başladığı yazıyor. Mektup Paris Bibliothèque Nationale Yazmalar kısmındadır. Annie Berthier bu mevzuda Toplumsal Tarih mecmuasında 1995 senesinde bir makale neşretmiştir.
5 Haziran 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar