Hazreti Musa’nın canını almaya gelen Azrail aleyhisselamın yüzüne vurup gözünü çıkarttığı hadisini nasıl anlamalıdır?
Bu hâdise, bir rivayette doğrudan Allahü tealanın arzusu ile olmuştur; kimse bunu sorgulayamaz. Bir başka rivayette göz çıkarma mecazdır. Burada karşılıklı münazara yapılmış Musa Aleyhisselamın delilleri ağır gelmişti. Bu kavil zayıftır. Üçüncü bir kavilde Musa Aleyhisselam meleki tanımadı; kendisine hücum edecek bir insan zannetti; nefsini müdafaaya kalkıştı.
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar