“De ki: Allah’ın bize yazdığı şeyden başkası, bize asla isabet etmez” mealindeki ayet-i kerime (Tevbe: 51) Cebriyye mezhebini makul göstermez mi?
Hayır. Cebriyye insan iradesini tamamen inkâr eder. Kur’an-ı Kerimin pek çok ayet-i kerimesi, insanların hür  iradesi olduğunu ve bundan dolayı mesul tutulacaklarını beyan buyuruyor. Tek bir âyet-i kerime ile hüküm verilmez. Kur’an-ı kerimin ve sünnetin bütününü nazara almak icap eder. Bu da müctehid âlimlerin işidir.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar