Hazret-i Ali efendimizin kılıcı Zülfikar’a ne olmuştur?
İki tarafı keskin olduğu için iki omurgalı manasına Zülfikar denilen ve Bedir’de öldürülen Âs bin Münebbih’e ait bulunan kılıç ganimet meyanında Hazret-i Peygamber tarafından kullanılmış; Uhud Gazası’nda Hazret-i Ali’ye hediye edilmiştir. Zülfikar, Hazret-i Ali evladının elinde iken satılmış; sonra Abbasi halifesi Mehdi satın almıştır. Yakub bin İshak Temimi adında biri tarafından kaçırılarak Fâtimîlere teslim edildi. Mısır'da çıkan bir kargaşada yağmalanıp parçalandı. Herkes bir parçasını teberrüken aldı.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar