Bir hanım zekâtını vermek üzere zevcini vekil tayin ediyor. Her yıl vekâleti tekrar etmesi lazım mı?
Zekât bir ibadet ve bunda da niyet lazım geldiği için her farz olduktan sonra vekâleti tazelemelidir.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar