Cengiz Han’ın kumandanı Subutay Türk menşeli midir?
Irkı belli değildir. Cengiz ordusunda her menşeden askerler vardı.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar