Fatih Kanunnamesi’nde el kesme cezasının diyete tebdil edildiği iddiası doğru mudur?
Padişah had ve kısas cezalarını kaldıramaz. Kanunnameler bunları değil, tazir suç ve cezalarını tanzim eder. Had ve kısas suçlarında şer’î şartlar tahakkuk etmezse, fiilin cezasız kalmaması için hüküm getirir. Bir had veya kısas suçundan dolayı şartlar teşekkül etmediği için faile ceza verilemezse, bu suç başka bir suça dönüşür. Buna kanunnameye göre ceza verilir. Mesela 4 adil, hür, erkek müslümanın şahitliği ile sabit olan zina suçu, 3 şahidin varlığı halinde had suçu olmaktan çıkar. Başka ceza verilir.
24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar