Tarlasında kiracısı bulunan zengin bir kimse, bu tarlasını satılığa çıkarırsa tarlanın zekâtını vermesi gerekir mi?
Tarlanın zekâtı olmaz, mahsulün zekâtı olur. Tarladaki mahsulün uşru (zekâtını) verilir. Nitekim bir kimse toprağını kiraya verirse, mahsulün uşrunu, İmam-ı Azam’a göre, mal sahibi verir. Kira ücreti yüksek olan yerlerde, böyle fetva verilir. İki imama göre, kiracı verir. Kira az olan yerlerde, böyle fetva verilir.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar