Süt Kardeşler filminde damat karısını talak-ı selâseyle boşayıp sonra da saf birine danışıklı hülle yaptırıp sonra tekrar evleniyor. Bu doğru mudur?
Bir film için bu kadar düşünmeye değmez. Talâk-ı selâse, ayni üç talak ile boşanan kadın, bir başkasıyla evlenip zifafa girip bu evlilik ölüm veya boşamayla sona erip iddeti tamamlanmadıkça önceki kocasıyla tekrar nikâhlanamaz. Bu, kadını kötü niyetli kocadan korumak maksadıyla ayet-i kerime ile emredilmiştir. Buna hülle denir ki helal kılma demektir. Ciddi bir iştir. Hulleci diye bir esnaf yoktur. Ancak bu iş için müracaat edilen emin kişilere hülleci denmiştir. Nikâh sırasında boşaması şart edilirse caiz olmaz, hülle meydana gelmez. Hülleci isterse boşamayabilir. Kadın da isterse eski kocasıyla evlenmeyebilir. Yeni devirde propaganda çerçevesinde roman ve filmler vasıtasıyla şerî hukukun hükümleri istihfaf ve istihkar edilmiştir.
17 Mayıs 2020 Pazar
17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar