Farzlar Kur’an-ı kerim ile sabit olduğu halde, mesela Şâfiî mezhebinde namazda fatihanın okunması farz iken, Hanefi’de vacip olması gibi farklı hükümlerin sebebi nedir?
Farzlar, sadece Kur’an-ı kerim ile değil, daha fazla sünnetle, ayrıca icma ve kıyasla sabit olur. Bu farklı hükümlerin sebebi, ictihad, tefsir farklılığıdır.


17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar