Ta’zir cezası tatbik edilen suçların, had cezası tatbik edilen suçlardan daha hafif olmasına dair bir kaide var mıdır? Bazı kimseler buradan hareketle "Şeriata göre tazir cezası had cezasını aşamaz. Cezayı daha da ağırlaştırmanın Kuran ve Sünnette delili yok" diyerek güya şeriatta açık bulduklarını, oysa had suçlarından daha ağır suçlar da olduğunu ve bunların cezası naslarla belirlenmediği için had sınırının aşılamayacağını iddia ediyorlar. Buna ne cevap verilmeli?
Had suçlarının şartları tahakkuk  etmezse, bu fiil had olmaktan çıkar; ta’zir suçuna dönüşür. Buna verilecek ta’zir cezası, had cezasından daha ağır olamaz. Ama bunlar dışındaki ta’zir cezalarında böyle bir kaide yoktur. İdam bile olabilir. Mesela zina cezasında 4 erkek hür adil Müslüman şahidin o işi yaparken görmesi lazımdır. 4 değil de 3 şahit görmüşse, bu had olmaktan çıkar; ta’zir olur. Bir rivayette en fazla 99, bir rivayette en fazla 49 celde vurulur. Bu sayıyı kadı tayin eder.


17 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar