İbnül-Cevzi’nin Sultan Melikşah’ı bir zaman Şia’ya meylettiği sözü doğru mudur?
Selçuklu sultanları, ezcümle Melikşah kuvvetli ehli sünnet idi. Propaganda için böyle tahrif etmek normaldir. 
3 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar