Bir yerde İmam Tahavi hakkında mutlak müctehid tabiri kullanılmış. Kendisi Hanefi değil midir?
Tahavi, diğer mezhep içindeki imamlar gibi mutlak içtihat seviyesinde idi. Fakat Hanefi usulüne göre ictihat ettiği için Hanefi mezhebinde müctehid kabul edilir. Çok kavilleri, Hanefî mezhebinin umumi hükümlerine uymamaktadır.


27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar