İngilizlerin İstanbul’daki meclisi dağıtıp Ankara'daki yeni hükümete ses çıkarmamasına padişahın reaksiyonu ne oldu? 
Padişah zaten bu meclis azalarının çoğu İttihatçı olduğu için memnun değildi. Bunlar Anadolu’ya geçip yeni bir harekete girişilince, Anadolu hareketini isyancı ilan etti. Divan-ı Harb, faillerine idam hükmü verdi. Şeyhülislamlık, isyancı fetvası neşretti. İsyanı bastırmak için ordu kurdu; ama İngilizler kurulmasını istediği bu orduya destek vermediği için muvaffak olamadı. Bu komplo, Anadolu hareketinin güçlenmesinden başka şeye yaramadı.
27 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar