İcma’ sadece eshab-ı kiram ile tâbiînin söz birliği midir?
İcma, bir devirdeki müctehidlerin ittifakı demektir. Eshab-ı kiramın icma’ı en kuvvetli icma’dır. Müctehid olan her asırda icma’ olabilir. Fakat şartlar sebebiyle tebe-i tâbiîn denilen üçüncü nesilden sonra fazla vuku bulmamıştır.


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar