“Hadd suçlarında -kazf müstesna- zamanaşımı muteberdir. İkrar her zaman kabul edilir” ibaresindeki ikrar, kimin ikrarıdır? İkrar her zaman kabul ediliyorsa; zamanaşımının muteberliği nerede?
İkrar failin ikrarıdır. Mürurızaman, şahitle sabit olduğu zamandır.
16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar