Fatih ile mimarın muhakemesi hadisesi uydurma ise, halifeyi muhakeme edecek bir kuvvet yok mudur?
Elbette. Divan-ı Mezalim bunun için kurulmuştur. Osmanlılarda bunun yerini Divan-ı Hümayun almıştır. Padişah ile davası olan buraya müracaat eder. Kazasker bakar. Bunun tarihte bir iki misali vardır. Ama teoride böyle bir şey olmaz. Zira padişah her işini vekiller vasıtasıyla yürütür. Cezai mesuliyet bunlara racidir. Hukuki mesuliyet zaten karşılanır.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar