Bir Hanefi, boşama kastıyla kinayeli lafızlardan birini eşine sarfetse, ancak sonra barışıp ric’î talak gibi evliliğini devam ettirse, bu beraberlik zina ve doğan çocuklar da veled-i zina hükmünde midir?
Evet. Tekrar nikâh kıyması icab eder. Bu takdirde çocuklar meşru hâle gelir.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar