Mezhepler tarihi ve Şiîlik hususunda anlaşılabilir seviyede kaynak tavsiye edebilir misiniz?
Şiîlik hususunda Arabî Muhtasar-ı Tuhfe vardır. Bunun Türkçe tercümesi vardır. Hak Sözün Vesikaları kitabı da iyidir. Mezhepler Tarihi için Milel ve Nihal, el Fark beynel Firak, Makalatül İslâmiyyîn, et Tabsir fid-Din olabilir. Hepsinin Türkçe  tercümesi var diye biliyorum. Ebu Zehre’nin Mezhepler Tarihi kitabı vardır.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar