Mutezile mezhebine reddiye için yazılan kitaplardan birkaçının ismini söyler misiniz?
Kelâm kitaplarının hepsi Mutezile’yi reddeder. Mezhepler tarihi kitapları da öyledir. Mesela et-Tabsir fid-Din, Milel ve Nihal, el-Fark beynel Firak, Usuluddin ve saire.


16 Nisan 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar