1908'den sonra Osmanlı'ya İslam Devleti denilebilir mi?
Her ne kadar iktidarı eline alan İttihatçıların gayrı şer’î tatbikatları olmuş ise de, şer’î hukuk sistemi muhafaza edilmiştir.


6 Nisan 2020 Pazartesi