Kanun-ı Esasî’de anayasanın hükümlerinin her iki meclisin ayrı ayrı vereceği üçte iki ekseriyet ve padişahın tasdikiyle değiştirilebileceğiyle alakalı bir madde var. Yani bu maddeye göre anayasadaki “Devletin dini İslâmdır” maddesi bile değiştirilebilir mi?
Bu değiştirebilecek bir madde değildir. Değiştirseler de, kanunlar şer’î olduğu müddetçe, devletin dini İslâmdır. Zira bir devletin şer’î olması için anayasasında böyle bir hüküm yazması icap etmez.


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar