Bir kimse sefer mesafesi gittikten sonra sari hastalık sebebiyle şehre sokulmayıp vatan-ı aslîsine geri döndürülse, namazlarını nasıl kılar?
Vatanına gelinceye kadar kısa kılar.


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar