Bir müslümanın dünyadaki din felsefesi tartışmalarını takip etmesi gerekir mi?
Her Müslümanın zaruret miktarı dinin naklî ve aklî delillerini bilmesi kafidir. Diğer derinlikler âlimlere mahsustur.


6 Nisan 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar