Kanuni Sultan Süleyman’ın, Şehzade Mustafa’nın idamını seyrederken, sağır-dilsiz cellatlara elinizi çabuk tutun dediği nasıl mümkün olabilir?
Cellatlar öyle ama, başındaki Zal Mahmud Paşa öyle değil.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar