Vergi borcu zekât nisabından düşülür mü?
Tahakkuk etmiş vergi borcu, nisaptan düşülür. Geri kalan zekât nisabını buluyorsa, bunun zekâtı verilir.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar