Ehl-i sünnet âlimlerinin icma ettikleri hususların topluca yazıldığı Türkçe bir kitap var mıdır?
İtikat hususunda Gümüşhanevi Hazretlerinin Ehli sünnet itikadı kitabı var. Ameli meselelerde ise İmam Şa’rânî’nin Mizanü’l-Kübrâ kitabı icmaları bildirir.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar