İmâm-ı Gazali hazretlerinin kitabındaki abdest, oruç, zekât bahislerini okumak lazım mıdır?
İmam Gazali hazretleri müctehid idi. İctihadları İmam Şâfiî mezhebine uygun düşmüştür. Bununla beraber ne Hanefî, ne Şâfiî için bu fıkıh kavilleri ile zaruret olmadıkça amel edilmez.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar