Osmanlı ve Selçuklularda hanedan kanının dökülmemesi için yayla boğma şekli, İslâmiyete aykırı değil midir?
Bu, Orta Asya’da, Eski Türklerde ve Moğollarda tatbik edilen kan tabususuna dayanır. Esas itibariyle İslâmiyete aykırı değildir.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar