İtikadî olarak tamam ama, amelde şer’î prensipler tatbik edilen İran niçin darülislam sayılmıyor?
Bu bozukluk yetmez mi? Kaldı ki, Sünnîlere hayat hakkı olmayan bir yer nasıl darülislam olabilir?


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar