Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sosyalist rejimlerde ekonomi kötü olsa da ilim adamlarına ve sanatkârlara değer verildiği doğru mudur?
Komünist memleketlerde propaganda maksadıyla sanatkârlara, ilim adamlarına ve sporculara ehemmiyet verilirdi. İlim, sanat ve spor, hür memleketlere karşı bir mücadele ve müsabaka vasıtası olarak görülürdü. Mamafih ilim, sanat ve spor, hür düşünce vasatında inkişaf eder ve faydalı olur. Komünist memleketlerde ilim, fen ve spor adamlarının halini gördük. Hür dünyaya sığınmak için can atarlardı. Sayısız misali vardır.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar