Bazıları İnönü Harbi’nin hiç yaşanmadığını söylüyor. Ne dersiniz?
Böyle muharebeler elbette var; fakat inkılap tarihi kitaplarında anlatıldığı gibi değildir. Yunanlıların geri çekilmesi üzerine, geri çekildikleri mıntıkaların Ankara kuvvetleri tarafından işgal edilmesinden ibarettir. Hele İsmet Paşa’nın bu harblerdeki rolü siyasî sebeplerle mübalağa edilmiştir.
1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar