İlmihalde “Havaleyi alan kabul edene hediye ederse, kabul eden, havale verenden havale olunanı isteyebilir. Helal ederse birşey isteyemez” diyor. Hediye etmekle helal etmek arasında ne fark vardır?
Biri hibedir; diğeri ibrâdır. Hibe eden, kabul edene hibe eder; ibrâ eden ise havale vereni ibrâ etmiş demektir.


1 Nisan 2020 Çarşamba
Alakalı Başlıklar