Kim milyoner olmak ister adlı yarışmadan kazanılan paranın şer’î hükmü nedir?
Mükâfat hükmündedir, câizdir. Ancak muayyen bir mikdar kazandıktan sonra, bunu almayıp, karşılığında yeni suale geçmekte kumar şüphesi vardır.


8 Mayıs 2012 Salı
Alakalı Başlıklar