Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İbni Mesud’un mushafına Felak ve Nas surelerini almadığı doğru mudur?
Bu zayıf bir rivayettir. Almadıysa da bunları Kur’an-ı Kerim'den saymadığı manasına gelmez. Bu, sonradan yakıştırılmıştır. Herkes ezbere bildiği için almamış olabilir. Bizzat işitmediği için almamış olabilir. Hadis-i şerife göre, İbni Mes’ud, Kur’an-ı kerimi en iyi bilen 4 kişiden biridir.


13 Mart 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar