Kısas-ı Enbiya’da kalem ile kâğıda ilk yazı yazan Hazret-i İdris diyor. Lakin Hazret-i Adem’e suhuf gelmiştir. Bunu nasıl anlamalıdır?
Yazı yazmak ile suhuf arasında bir alaka yoktur. Suhuf, yazılı olarak geldi.
7 Mart 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar