Nakşibendi Sempozyumu’nda Abdülhakim Arvasi hakkındaki konferansınızı dinlerken, Mevlana Halid Bağdadi Divanı’nın ehemmiyeti geçti. Hangi baskısını tavsiye edersiniz?
Farsça öğrenmek istiyorsanız, Sadreddin Yüksel; şiir olarak, Süleyman Kuku; tam metin olarak Abdülcebbar Kavak’ın neşri tavsiye edilir.


22 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar