Antakya, Bilâdü’ş-Şam’a dâhil midir?
Hayır. Bilâdü’ş-Şam hududu, Lazkiye’nin cenubuna kadardır. Dımaşk’tan başka, Filistin, Lübnan ve kısmen Ürdün girer.
22 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar