Kur’an-ı kerimde ismi bildirilen 28 peygamberden Zülkarneyn, Lokman ve Uzeyr hariç diğerlerinin peygamberliği katidir; bu isimlerin şüphelidir. Şit, Hızır, Yuşa, Şemun ve İşmoil gibi isimler Kur’an-ı kerimde geçmediği için peygamberliği kesin değildir denebilir mi?
Kur’an-ı kerimde geçmeyip, hadis-i şeriflerde geçiyorsa, peygamberliğine hükmedilir. Bugün eldeki Tevrat ve benzeri mukaddes metinlerde ya da tarihlerde geçiyorsa, bununla kati hüküm verilemez.
22 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar