Bir erkek zevcesini üç talakla boşasa, sonra da evi terk etse, kadın başkasıyla evlenebilir mi?
Erkek ikrar etmiş veya iki şahit işitmişse, evlenebilir. Değilse, kadının boşanmış olduğu ve iddetini de bitirdiğine dair beyanı kâfidir.


15 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar