Tasavvuf tarihini doğru şekilde anlatan bir kitap tavsiye edebilir misiniz?
Reşahat, Tezkiretü’l-Evliya, Nefehatü’l-Üns, Müzekki’n-Nüfus, Mektubat-ı Rabbani, Risale-i Hâlidiyye, Kimya-i Saadet, Riyadu’t-Tasavvufiyye.


15 Şubat 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar