Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazret-i Ali ile Muaviye arasındaki ihtilafta, “İki halifeden, sonrakini öldürünüz” hadisini tatbik etmek yerine hakem tayinine gidildi?
Harb bu sebeple çıkmıştı. Ali, bu sebeple Muaviye ile muharebe etti. Sıradan biri değildi ki tutup idam etsin; Şam valisi idi, ordusu vardı ve sahabenin ekserisi onun tarafında yer almıştı. Bunlar sahabenin ictihadına ait mevzulardır. Radıyallahü anhüma. 


7 Şubat 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar