Tasavvuf kitaplarında geçen “Din kitaplardan okuduğunu yapanın kurtulmak ihtimali vardır. Bir büyüğe bağlı olanın, kurtulmamak ihtimali yoktur sözü ne manaya geliyor?
Burada hakiki bir mürşide bağlanarak tasavvufta evliyalık makamına gelmek anlatılıyor. Bu makama gelenlerin nefsi mutmainne olduğu için kolay kolay imansız gitmezler. Bu zamanda böyle mürşit yok gibidir. Onların kitapları vardır. Şimdi ilmihalini bilen ve tatbik eden inşallah kurtulur.


17 Ocak 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar