Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin müslümanlardan farklı giyinmesinin hikmeti nedir?
Müslümanlar ile gayrimüslimlerin birbirine benzemelerini din yasaklıyor. Devlet baskısı mevzubahis değildir.
17 Ocak 2020 Cuma
17 Ocak 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar