Kur’an-ı Kerimin en son inen âyet-i kerimesi hangisidir?
Hangi âyet olduğu kati belli değildir, ihtilaflıdır. Mâide suresinin Elyevme ekmeltü… diye başlayan bazı ayetleri olduğu kuvvetle rivayet olunur. Bakara suresinin Vettaku yevmen… diye başlayan  281. âyetinin son âyet olduğuna dair de kuvvetli bir rivayet vardır.
12 Ocak 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar