Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

1920’lerde kurulan müstakil Azerbaycan Devleti’ni Türkiye neden desteklemedi?
Ankara hareketi esnasında Sovyet Rusya’nın desteğini alabilmek ve müttefikleri Kafkasya'dan uzak tutabilmek uğruna Kafkasya’da kurulan Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Kafkasya gibi müstakil devletlerin Bolşeviklerin kucağına atılması, o zamanki Ankara hükümetinin büyük bir hatası olmuştur.


12 Ocak 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar