Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sırtı eğri ve kambur birinin, sırtı düz sağlıklı olan birine imam olması caiz mi?
Kamburluğu, rükû derecesinde olmayan kambura iktidâ sahihtir. Kamburluğu rükû derecesinde olan dahi rükû için biraz eğilebilir olduğu takdirde, ona iktida Şeyhayn’a göre câiz olur. Umum ulemâ bunu almıştır. Esah olan da budur. Kâimin (ayaktakinin) kâide (oturana) iktidâsı gibidir. (Nimet-i İslam)


22 Nisan 2012 Pazar
Alakalı Başlıklar