Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Fethedilen yerdeki kiliselerin akibeti ne olur?
Sulh ile fethedilen yerlerdeki kiliseler sulh anlaşmasına tâbidir. Anveten, yani harb yoluyla fethedilen yerlerdeki kiliseler Müslümanlara ganimettir. Halife ister camiye çevirir, isterse yıkar, isterse kilise olarak bırakır.


14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar