Niyazi Mısrî makbul bir şahsiyet midir?
Bu gibi zatlar hakkındaki malumatlar bölük pörçüktür. Ona mal edilen eserlerin ona ait olmamak ihtimali vardır. Tasavvuf erbabı arasında münafese eksik değildir. Mübalağalı ve yanlış anlaşılan sözleri sebebiyle veya bizim bilmediğimiz bir sebeple Limni’ye sürgün edilmiştir. Sultan Abdülmecid kabrini ziyaret etmiş ve türbe yapılmasını emretmiştir. Türkçe Divanı çok yanık ve tatlı olup birkaç kere basılmıştır. Bazı yazarlar bunun için sonradan sapıttı diyorlar ise de, Peygamberimiz hepimizden üstündür; âli güzel, eshâbı çok temizdir beyitleri böyle olmadığını göstermektedir.
14 Aralık 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar