Bir kimse bazen takkesini unutsa, camide de kullanmak için takke olsa, temiz olmadığı ve hastalık bulaşması ihtimaline binaen kullanmasa mekruh olur mu?
Başkasının zati eşyası kullanmak doğru değildir. Başına örtecek bir şey bulamadığı için başı açık kılan mekruh işlemiş olmaz. Cebinde devamlı takke taşımalıdır.
14 Aralık 2019 Cumartesi